Bodam1
  • Máy bộ đàm
  • Máy bộ đàm KENWOOD
  • Máy bộ đàm MOTOROLA
  • Máy bộ đàm ICOM
  • Máy hãng khác
  • Máy bộ đàm số
  • Phụ kiện bộ đàm
  • Thuê bộ đàm
  • Liên hệ
| |
|
BD
Máy bộ đàm Kenwood TH-K20A (New)
3.009.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy rò kim loại cầm tay Super Scannner
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK- 2360 (New)
5.016.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm sóng HF ICOM-710
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola CP1300 - Pin Lithium Ion 1500mAh
3.967.200 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-2300H (Phiên bản 3)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 VHF
5.791.200 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 UHF
5.791.200 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cố định Motorola GM3688
5.700.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M6660 40W/45W
8.914.800 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M3688 40W/45W
6.680.400 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS UHF
8.253.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
MÁY BỘ ĐÀM DÙNG CHO HÀNG KHÔNG ICOM IC-A24
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cố định-gắn xe Motorola GM338 VHF/UHF (45W/40W)
7.432.800 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm cố định-gắn xe Motorola GM338 VHF/UHF (25W)
7.227.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP328-IS VHF
7.797.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M VHF
7.296.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M UHF
7.296.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP338 UHF - Pin NiMH 1450mAh
7.227.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm trạm ICOM IC-2300H(Phiên bản 10)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu (Repeater) kỹ thuật số Motorola XIR R8200
65.664.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP328-IS UHF
8.139.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP338 UHF - Pin Lithium Ion 1500mAh
7.797.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP338 VHF - Pin Lithium Ion 1500mAh
7.524.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP328 UHF - Pin NiMH 1450mAh
6.840.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải Icom M88
4.035.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 22)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6023H (Phiên bản 53)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS VHF
8.253.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 1)
2.143.200 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 21)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm ICOM IC-V82 (Phiên bản 23D01)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
MÁY BỘ ĐÀM DÙNG CHO HÀNG KHÔNG ICOM IC-A110 (Phiên bản 2)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại
GỌI MUA HÀNG
(84-024) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224 Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất