maybodam
  • Trang chủ
  • Máy bộ đàm KENWOOD
  • Máy bộ đàm MOTOROLA
  • Máy bộ đàm ICOM
  • Các máy hãng khác
  • Máy bộ đàm số
  • Phụ kiện bộ đàm
  • Cho thuê bộ đàm
  • Liên hệ
| |
|
Máy bộ đàm Kenwood TH-K20A (New)
2.798.400 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy rò kim loại cầm tay Super Scannner
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK- 2360 (New)
4.664.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm sóng HF ICOM-710
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm hàng hải ICOM-M1V
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm đa băng tần TS-2000 HF / 50 / 144 / 440 / 1200* MHz
53.000.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK-2212 / TK-3212
5.300.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK-2168 / TK-3168
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Trạm chuyển tiếp Kenwood TKR-750 / TKR-850
38.478.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Motorola CDR-500
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TH-F7E
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Motorola GM338-GM389
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Icom-M422
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm Motorola GP-2000s
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TH-255A
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Bộ đàm Motorola GP-3188
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TS-480SAT HF
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Icom-2200H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm TK-2207 / TK-3207
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP-338
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK-2107/3107
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Icom-F3003/F4003
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP-328
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TK-7100H / TK-8100H
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm gắn xe Kenwood TK-7180 / TK-8180
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP-328Plus
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Icom-GM1600E
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Kenwood TM-V71A hai băng tần VHF/UHF
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm Motorola GP-338Plus
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm sóng ngắn HF Kenwood TK-90 có thể tích hợp định vị vệ tinh
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Đồng hồ đo công suất DIAMOND SX-600
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bộ đàm di động KTS MOTOROBO Motorola XiR M8260/8268
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị Radar hàng hải KODEN MDC-2000 SERIES
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Pin Icom BP-254 (7.4V/3040mAh, Li-Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:06 tháng
Pin Icom BP-202
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:06 tháng
Pin Icom BP-256 (7.4V/1700mAh, Li-Ion)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:06 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại
GỌI MUA HÀNG
(84-04) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224
|
|