Bodam1
  • Máy bộ đàm
  • Máy bộ đàm KENWOOD
  • Máy bộ đàm MOTOROLA
  • Máy bộ đàm ICOM
  • Máy hãng khác
  • Máy bộ đàm số
  • Phụ kiện bộ đàm
  • Thuê bộ đàm
  • Liên hệ
| |
|

Máy bộ đàm Kenwood TH-K20A (New)
Giá: 3.009.600 VND
 
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy rò kim loại cầm tay Super Scannner
Giá: Liên hệ
 
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm Kenwood TK- 2360 (New)
Giá: 5.016.000 VND
 
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
 
Máy bộ đàm Motorola CP1300 - Pin Lithium Ion 1500mAh
Giá: 3.967.200 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 VHF
Giá: 5.791.200 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 UHF
Giá: 5.791.200 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm cố định Motorola GM3688
Giá: 5.700.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M6660 40W/45W
Giá: 8.914.800 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS UHF
Giá: 8.253.600 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M3688 40W/45W
Giá: 6.680.400 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm cố định-gắn xe Motorola GM338 VHF/UHF (25W)
Giá: 7.227.600 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm cố định-gắn xe Motorola GM338 VHF/UHF (45W/40W)
Giá: 7.432.800 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm Motorola GP338 UHF - Pin NiMH 1450mAh
Giá: 7.227.600 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M UHF
Giá: 7.296.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola MOTOTRBO XIR SL1M VHF
Giá: 7.296.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP328-IS VHF
Giá: 7.797.600 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu (Repeater) kỹ thuật số Motorola XIR R8200
Giá: 65.664.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm Motorola GP338 UHF - Pin Lithium Ion 1500mAh
Giá: 7.797.600 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP328-IS UHF
Giá: 8.139.600 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm Motorola GP338 VHF - Pin Lithium Ion 1500mAh
Giá: 7.524.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm Motorola GP328 UHF - Pin NiMH 1450mAh
Giá: 6.840.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm Motorola GP328 UHF - Pin Lithium Ion 1500mAh
Giá: 7.410.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm Motorola GP338 VHF - Pin NiMH 1450mAh
Giá: 6.976.800 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP338-IS VHF
Giá: 8.253.600 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm cố định-Gắn xe kỹ thuật số Motorola XIR M3688 25W
Giá: 6.361.200 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm Motorola GP328 VHF - Pin Lithium Ion 1500mAh
Giá: 7.068.000 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Máy bộ đàm Motorola GP328 VHF - Pin NiMH 1450mAh
Giá: 6.475.200 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418
Giá: 2.006.400 VND
 
Khuyến mại: Giao hàng miễn phí
Bảo hành: 12 tháng
 
 
Tìm theo tiêu chí
Tìm theo giá

Tìm theo hãng sản xuất
MAXCARE (1)Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại
GỌI MUA HÀNG
(84-024) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224 Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất